ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย ถ้าไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติม089-9671313

ความเห็นถูกปิด