กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยมีพิธีถวายเพล และถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนบ้านเปือย

ความเห็นถูกปิด