เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 ก.ค. 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ความเห็นถูกปิด