กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนได้ทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองแวงและวัดป่าบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด