กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับหลักธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีกิจกรรมถวายเพลและถวายเทียนพรรษา เครื่องจตุปัจจัยไทยทาน กรวดน้ำแผ่เมตตา กิจกรรมเวียนเทียนดอกไม้ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดสว่างอารมณ์

ความเห็นถูกปิด