วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านเปือย ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

ความเห็นถูกปิด