โรงเรียนบ้านเจี่ยและโรงเรียนกลุ่มตำบลทาม ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ “ฟากมูลเกมส์” ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ยและโรงเรียนกลุ่มตำบลทาม ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ “ฟากมูลเกมส์” ประจำปี 2562 วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎ์บำรุง)

ความเห็นถูกปิด