โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ประจำปี 2562

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ความเห็นถูกปิด