กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย ท่านผู้อำนวยการมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2562

ความเห็นถูกปิด