วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอได้นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามการทบทวนกฎและคำปฏิญาณเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ – ทุ่งสว่าง

ความเห็นถูกปิด