กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุ่งเทินโมเดล

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุ่งเทินโมเดล จัดเตรียมแปลงปลูกผัก เพื่ออาหารกลางวัน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนและชุมชน

ความเห็นถูกปิด