พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาดี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายปรีชา ฝังสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี เป็นประธานในพิธี

ความเห็นถูกปิด