28 มิถุนายน 2562 อำเภอกันทรารมย์ โดยท่านนายอำเภอ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั่วทั้งอำเภอกันทรารมย์ กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนในตำบลเมืองน้อย ตำบลอีปาด ได้พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่วัดสีปางนา ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด