กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดในชุมชน

ความเห็นถูกปิด