พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชน ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ความเห็นถูกปิด