วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยการให้นักเรียนได้ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีและคัดลายมือทุกระดับชั้น ท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์ ชมภูเขาได้มอบราวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด