กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรม กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดย ผู้อำนวยการ ปรีชา ฝังสิมมา คณะครู นำนักเรียนเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากนั้นช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกาารประกวดผลงานทางวิชาการและการประกวดการแต่งตัวเลียนแบบตัวละคร ในเรื่องพระอภัยมณี

ความเห็นถูกปิด