ร่วมกิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่วัดบ้านผักขะ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 นักเรียน รร.บ้านผักขะได้ร่วมกิจกรรมการทำความะอาดบริเวณวัดบ้านผักขะในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี

ความเห็นถูกปิด