วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและความกตัญญูที่มีต่อคุณครู

ความเห็นถูกปิด