นักเรียนจิตอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันจิตอาสา เก็บขยะในชุมชนบ้านทุ่งน้อย

ความเห็นถูกปิด