เยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน นำโดยท่านผอ.เพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ความเห็นถูกปิด