เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เหตุการณ์ปกติดี

ความเห็นถูกปิด