การประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนป.1-4 รร.บ้านผักขะ

รร.บ้านผักขะได้ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนป.1-4  ปีการศึกษา 2559 ในวันที่  23-24 กุมภาพันธ์  2560

 

 

 

ความเห็นถูกปิด