โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

ความเห็นถูกปิด