การตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ดำเนินการตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ที่โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา