กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน

31 พฤษภาคม 2562
นายไพบูลย์  เดชคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ว่าที่ ร.ต.วิเชียร  สมปาน ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญบาตรโรงเรียน บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน มีผู้ปกครองนักเรียนบ้านโพธิ์ทั้ง 5 หมู่บ้าน บ้านหนองปลาเข็ง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ความเห็นถูกปิด