ตัวเเทนครูโรงเรียนบ้านพันลำ ชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ธรรสัญจร ที่วัดบ้านขาม ในวันที่ 31 พ.ค.62.

ความเห็นถูกปิด