ศึกษาดูงานที่ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒนศักดิ์  บางใบ  พร้อมด้วยคณะครูและผู้ติดตาม ได้ไปศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ความเห็นถูกปิด