ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย เข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญ และเวียนเทียน โอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเจี่ย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ และเวียนเทียน โอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเจี่ย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ความเห็นถูกปิด