โรงเรียนบ้านเจี่ย รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ย รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ความเห็นถูกปิด