ศึกษาดูงานที่ อุทยานราชภักดิ์และวัดห้วยมงคล หัวหิน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายพัฒนศักดิ์ บางใบ พร้อมด้วยคณะครูและผู้ติดตาม ได้ไปศึกษาดูงานที่ อุทยานราชภักดิ์  เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และ ได้ไป กราบไหว้ หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัด ห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความเห็นถูกปิด