กิจกรรมวันวิสาขบูชา เวลา 14.00 น. วันที่ 17 พ.ค.2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีได้ไปทำบุญเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านนาดี เเละทำคงามสะอาดบริเวณวัด

ความเห็นถูกปิด