คลิปการรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ คลิปการรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง เป็นตัวแทน สพป.ศก.1 ไปเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างในระดับ สพฐ.

ความเห็นถูกปิด