การประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระบรมราชาภิเษก

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกันประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ความเห็นถูกปิด