โรงเรียนของเราน่าอยู่

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) ร่วมมือกับชาวบ้านหนองแก้ว(กลุ่มจิตอาสา) ได้ทำกิจกรรมโรงเรียนของเราน่าอยู่ ได้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อต้อนรับวันเปิดเทอม ในภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ความเห็นถูกปิด