ผ้าป่าสามัคคี วัดบ้านพันลำ คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ เเละโรงเรียนบ้านเทิน กลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล ร่วมดำเนินงานเเละจัดกิจกรรมร่วมกับวัดบ้านพันลำ ในวันที่ 16-17 เม.ย.2562

ความเห็นถูกปิด