Kusawd Walk And Run Minimarathon 2019

โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร , คุณครูแสวง พิมพ์ศรี , คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  และสภานักเรียน ได้ร่วมตั้งจุดบริการน้ำดื่มในกิจกรรมการจัดการแข่งขัน วิ่ง Kusawd Walk And Run Minimarathon 2019 “ แล่นลงท่ง เบิ่งกุดเตอะ – กุดหวาย ชมวัดสุพรรณหงส์ เลาะมูล คูณสุข” ( ภาษาอีสาน ) ครั้งที่1 เพื่อบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดวิ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด