ปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย

เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านเปือย  ตำบลคูซอด  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร , คุณครูแสวง พิมพ์ศรี , คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน  นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ก่อนที่จะจบการศึกษา 
และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป

ความเห็นถูกปิด