ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยบ้านนอก จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย ท่านผู้อำนวยการนายพัฒนศักดิ์ บางใบ พร้อมด้วยคณะครูและผู้ติดตาม ได้ไปศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยบ้านนอก จ.ระยอง

ความเห็นถูกปิด