ปัจฉิมนักเรียน ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กลุ่มซีอีโอฟากมูลกันทรารมย์ จัดบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ที่จบการศึกษาและอนุบาล ๓เลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ขอขอบคุณทุกส่วนฝ่ายที่ร่วมกิจกรรม

ความเห็นถูกปิด