กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สวนสัตว์อุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์วัดพระธาตุหนองบัว ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ อุทยานไดโนเสาร์  จังหวัดกาฬสิน

ความเห็นถูกปิด