ศึกษาดูงานที่ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหัววัว นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒนศักดิ์ บางใบ พร้อมด้วย คณะครูและผู้ติดตาม ได้ไปศึกษาดูงาน นั่งเรือ ชม เกาะมันใน เกาะมันนอก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งภาคตะวันออก

ความเห็นถูกปิด