โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และจำลองการเลือกตั้งให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิชิต บุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และจำลองการเลือกตั้งให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

ความเห็นถูกปิด