14 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ได้ร่วมกันเดินรณรงค์และเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในชุมชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

ความเห็นถูกปิด