โรงเรียนบ้านนาดีเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 4 และ 17 มีนาคม 2562 นายปรีชา ฝังสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านนาดี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

ความเห็นถูกปิด