โรงเรียนบ้านนาดี บายศรีสู่ขวัญต้อนรับ ผู้อำนวยปรีชา ฝังสิมมา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาดีพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และชาวบ้านนาดี ได้จัดงานเลี้ยงตอนรับและบายสู่ขวัญ นายปรีชา ฝังสิมมา ที่ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คนใหม่

ความเห็นถูกปิด