พิธีบวงสรวงอาคารเรียนหลังใหม่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.19 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงอาคารเรียนหลังใหม่ (สปช.๑๐๕/๒๙                   อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น ๒ ข้าง) โดยมีนายสมศักดิ์ บูรณะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้

37 replies on “พิธีบวงสรวงอาคารเรียนหลังใหม่”