พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา โรงเรียนบ้านหนองครก ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

28 replies on “พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564”