การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 31พ.ค.2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง และการเรียนรู้ประชาธิปไตยและนำไปใช้ได้ต่อไป

ความเห็นถูกปิด