ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯร่วมกับ ม.ราชภัฏ ศรีสะเกษ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

ความเห็นถูกปิด